KOy Helsingin Tenholantie 10, Palvelukeskus

Orton Sairaalan kiinteistö koostuu alun perin vuosina 1941–1943 rakennetuista osista sekä useina eri ajankohtina rakennetuista lisäosista ja täydennyksistä.

Nykyään kohteessa operoi monia terveys- ja hoiva-alan toimijoita. Kiinteistöön kuuluu myös 1980-luvulla rakennetun lisäsiiven yhteydessä rakennettu, peruskallioon louhittu, pysäköintilaitos.

Vuonna 2021 aloitettiin uuden palvelukeskuksen toteutussuunnittelu. Kohde koostuu tontin tyhjälle alueelle rakennettavasta uudisosasta, 1980-luvulla rakennetun siiven peruskorjattavasta osasta sekä sen yhteyteen rakennettavasta laajennusosasta. Vanha, allasosaston sisältävä lohko purettiin kokonaisuudessaan uuden laajennusosan tieltä. Nodetec toimii uudis- ja peruskorjausosan rakennesuunnittelijana sekä vastasi myös uudis- ja laajennusosan elementtisuunnittelusta.


Laajuus: 
5 474 brm2

Arkkitehti: Jaakkola Arkkitehdit


Peruskorjaus käsitti 1980-luvun rakennuksen kolmen alimman kerroksen uusimisen kokonaisuudessaan kevyiden rakenteiden ja tekniikan osalta. Näiden lisäksi tehtiin vaativia rakenteellisia muutoksia rakennuksen runkoon. Ulko- ja väliseiniin sekä tasorakenteisiin tehtiin uusia aukotuksia. Korkea auditorio tila jaettiin uudella välipohjalla kahteen erilliseen kerrokseen. Uusi välipohjarakenne tuettiin osittain vanhaan runkoon sekä uusille pilareille ja perustuksille. Peruskorjattavan osan läpi kulkeva kiinteistön muita osia palveleva talotekniikka oli pidettävä käynnissä koko korjauksen ajan, joka toi erityisiä haasteita korjaustöiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Uudisosan runko koostuu pääosin teräsbetonielementeistä. Suunnittelun alkuvaiheessa rakennesuunnittelija, arkkitehti ja tilaaja pyrkivät yhteistyössä sovittamaan tilat ja rakennuksen rungon yhteen niin, että rakenteet saatiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Rungon suunnittelussa huomioitiin erityisesti toistuvuus ja mahdollisimman helppo ja nopea asennus. Rakennuksen koko elinkaarta ajatellen oli myös tärkeää, että muuntojoustavuus huomioitiin rungossa, ja tässä onnistuttiin erityisen hyvin. Uudisosa rakennettiin vanhan kallioon louhitun pysäköintilaitoksen päälle, mikä asetti tiettyjä rajoitteita ja vaatimuksia perustuksien, louhintojen ja kallion lujituksen suhteen. Myös pysäköintilaitoksen ilmanvaihtokuilut ja kulkureitit säilytettiin ja liitettiin osaksi uutta rakennusmassaa. • Kiinnostuitko?
  Kerromme mielellämme lisää.

  Janne Hellsten
  Rakennesuunnittelun toimialajohtaja
  janne.hellsten@nodetec.fi
  +358 40 528 8816