Töölön Kampus, Helsinki

Vuonna 1950 valmistuneen Kauppakorkeakoulun muutos-, korjaus- ja laajennushanke

Woldemar Baeckmanin ja Hugo Harmian suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1950. Edellisen kerran rakennukseen tehtiin laaja peruskorjaus vuonna 1996. Kyseessä olevan hankkeen korjaus- ja modernisointityöt alkoivat keväällä 2019 ja valmistuivat vuoden 2020 aikana.

Nodetec vastasi kohteen rakennesuunnittelusta. Kohteessa korostuivat vanhojen rakenteiden, uusien tilavaatimuksien ja taloteknisten järjestelmien yhteensovittamisen haasteet. Aalto-yliopisto Töölön päärakennuksen työmaa oli myös Rakennuslehden vuoden työmaa 2020 -kilpailun finalistien joukossa.

Laajuus: 13 648 kem2

Arkkitehti: SARC Architects


Projekti toteutettiin hyvässä yhteistyössä rakennuttajaorganisaation, urakoitsijan ja suunnitteluryhmän kesken. Rakennesuunnittelun näkökulmasta hanke oli haastava ja mielenkiintoinen. Mainittavaa oli myös erittäin tiivis ja yhteydenpito ja ratkaisukeskeinen kommunikointi urakoitsijan kanssa. Parempia ratkaisuja kehitettiin jatkuvasti yhteistyössä urakoitsija sekä rakennuttaja- ja valvontaryhmän kanssa.

Rakennesuunnitteluun positiivisia haasteita toivat vanhoihin massiivisiin rakenteisiin tehdyt aukotukset, väliaikaiset tukirakenteet, rakennuksen sisäiset louhinta- ja vahvistustyöt sekä uudet teräs- ja betonirakenteet, joiden suunnittelussa tuli huomioida työmaan logistiikka, kalusto sekä rakentamisjärjestys. Vanhaa rakennusta uudistettaessa tulee ymmärtää vanhojen rakenteiden toiminta sekä niiden muodostama kokonaisuus, jotta tunnistetaan niiden muodostamat rajoitteet sekä mahdollisuudet uusille liittyville rakenteille. Rakennusfysiikan osaaminen oli myös tarkeässä osassa, kun rakennuksen tilojen vaatimustaso nostettiin nykytasolle.

Tietomallinnus ja tietomallien hyödyntäminen oli tärkeä ja iso osa hankkeen suunnittelua ja toteutusta. Rakennesuunnittelijan malliin sisällytettiin nykyiset, purettavat, työnaikaiset sekä uudet rakenteet. Nykyaikaiset tila- ja tekniikkavaatimukset yhdistettynä vanhan rakennuksen käytettävissä olevaan tilaan tarkoittivat, että suunnittelijat saivat tosissaan etsiä optimoitua ratkaisuja rakenteille ja tekniikkareiteille, jotta kokonaisuus saatiin toimimaan. Eri suunnittelualojen malleja yhteensovitettiin jatkuvasti ja jälkikäteen voidaan todeta, että ilman tietomalleja suunnitelmien yhteensovittaminen olisi ollut lähes mahdotonta.


 • Nodetec toimi esimerkillisesti hankkeessa. Pääsitte sisään hankkeeseen suunnittelun jo ollessa käynnissä hyvässä vaiheessa. Ja mikä tärkeintä, teiltä sai aina vastauksen ja halusitte tutkia haasteita, kun niitä työmaavaiheen aikana tuli esille. Työmaa ei koskaan joutunut odottamaan vastaustanne tarpeettoman kauan. Suosittelen yritystänne mielelläni.

  Hankejohtaja Marja Kallio - Premico Consulting Oy • Kiinnostuitko?
  Kerromme mielellämme lisää.

  Janne Hellsten
  Rakennesuunnittelun toimialajohtaja
  janne.hellsten@nodetec.fi
  +358 40 528 8816